AVG/GDPR…….

Zoals de meesten onder jullie al hebben gezien en ondervonden is de afgelopen week uitvoerig communicatie geweest over de AVG/GDPR die per 25 mei in werking is getreden.
Ook wij als vereniging ontkomen daar niet aan.
Afgelopen vrijdag zijn wij met een tekenlijst op de vereniging geweest, opdat iedereen toestemming of geen toestemming kan verlenen aan het publiceren van zijn/haar foto’s.
Op https://www.schaakvereniging-ijsselmonde.nl/privacybeleid/ kun je de uitgangspunten van de vereniging vinden over de gegevens die de vereniging van haar leden heeft.
De komende weken zal de tekenlijst op de vereniging zijn.