Corona Virus preventie

Ook wij ontkomen niet aan preventieve acties om het Corona virus in te dammen.
In navolging van het RIVM en het NOC NSF zijn al onze activiteiten gestopt t/m 31 maart.
Dus geen clubavond, lessen, huishoudelijke competitie, regionale competitie en Groene Hart Cup.
Zodra wij meer weten zullen wij dit direct plaatsen.