SSV’s

SSV is de afkorting voor School Schaak Vereniging.
In de pagina’s die zich in dit menu bevinden worden alle zaken die hiermee te maken hebben uitgelegd.