Contributie

Contributie:

 • Nog geen lid, dan is de eerste maand gratis.
 • Enkele bezoeken exclusief competitie zijn €2,50.
 • Seniorleden vanaf 19 jaar per maand €7,00.
 • Overigen per maand €6,00.
 • Betaling:
  De contributie kunt u naast contante betaling ook overmaken op Bankrekening NL57ABNA0808524410 (BIC nummer ABNANL2A) van de ABN Amro Bank te Rotterdam t.n.v. Penningmeester S.V. IJsselmonde.
 • Nieuwe leden:
  Hen wordt verzocht de contributie zes maanden vooruit te betalen.
 • Jeugdleden:
  Betalen €6,00 per maand tot 16 jaar, maar krijgen het lesmateriaal bestaande uit de huiswerkboekjes van het stappenplan gratis
 • Dubbelleden:
  Betalen €5,00 per maand
 • SSV jeugdleden:
  Betalen €80,00 per jaar, maar krijgen het lesmateriaal bestaande uit de huiswerkboekjes van het stappenplan gratis. Tevens vinden de lessen na overleg ook plaats in de vakantieperiode.
 • Betaling SSV jeugdleden:
  De contributie kunt u naast contante betaling tijdens de les ook overmaken op Bankrekening NL95ABNA0832619884 (BIC nummer ABNANL2A) van de ABN Amro Bank te Rotterdam t.n.v. SSV IJsselmonde.

De site voor Groot IJsselmonde om lokale schaakinformatie op te halen.